Conditii Generale Afiliati

Termeni și condiții pentru programul de afiliere Microkey

1. Acești Termeni și condiții ale programului de afiliere Microkey („Termeni și condiții” sau „Acord”) guvernează drepturile și obligațiile MSI Digital Systems SRL cu sediul social în Romania, Mureș, Târgu Mureș, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.29 ap.10 și persoana fizică sau entitatea stabilite pe formularul de solicitare relevant („Cerere”) să se alăture și să participe la Programul de afiliere Microkey .

2. Programul de afiliere Microkey este un program care permite unei persoane fizice sau a unei entități („afiliat”) să obțină beneficii financiare prin partajarea unui reflink către www.Microkey.ro („site-ul web”) – o adresă specială care conține o identificare unică afiliatului, servind ca un instrument pentru afiliat să invite utilizatorii („utilizatori”) să cumpere produse oferite pe site-ul web („Reflink”). Odată ce Reflink-ul este partajat și un Utilizator face clic pe acesta, Utilizatorul poate vedea și cumpăra produsele oferite pe site-ul Web.

3. Pentru a participa la Programul de afiliere Microkey , trebuie sa fiti un candidat afiliat.

a) va fi obligat să creeze contul de client prin https://microkey.ro/ si să folosească fila de afiliere pentru a vă înscrie la Programul de afiliere Microkey ; Afiliatul acceptă acești Termeni și condiții.

b) trebuie să aibă cel puțin 18 ani (18) ani. Dacă Candidatul afiliat acționează în numele unei entități, trebuie să fie autorizat să ia angajamente care decurg din executarea acestor Termeni și condiții în numele unei astfel de entități și, într-un astfel de caz, Candidatul afiliat afirmă că acceptarea acestuia Termenii și condițiile sunt echivalente cu acceptarea de către o astfel de entitate.

c) persoanele fizice sau juridice care dețin coduri cupon, cashback, tranzacție sau site-uri de prețuri de comparație nu sunt permise să participe la Programul de afiliere Microkey .

4. Pe baza informațiilor furnizate de candidatul afiliat în cerere, în special cu privire la.

a) numărul de abonamente și vizualizări pe canalul YouTube,

b) numărul de adepți pe canalul Twitch,

c) activitatea comunității candidatului afiliat pe rețelele de socializare, pagina de fan Facebook, profilul Twitter,

d) activitatea generală a tuturor canalelor candidatului afiliat,

Microkey poate oferi unele dintre următoarele condiții referitoare la participarea candidatului afiliat la Programul de afiliere Microkey :

aa) o comisie de afiliere mai mare, adică 10% din prețul achiziției produsului efectuat pe site de către un utilizator prin Reflink („Comision”);

bb) coduri de 3% cupon pentru achizițiile de pe site-ul web pentru comunitatea afiliatului;

cc) bannere personalizate cu logo-ul afiliatului;

dd) premii finanțate de Microkey pentru concursuri organizate de afiliat;

ee) promovarea pe blogul Microkey și / sau pe rețelele sale de socializare în timpul concursurilor sau evenimentelor speciale;

ff) coduri de cupoane ocazionale, chei și vouchere pentru achizițiile de pe site-ul Web;

gg) managerul afiliat dedicat.

5. După acceptarea de către Microkey a candidatului afiliat a tuturor condițiilor de participare oferite de Microkey, cererea candidatului afiliat poate fi aprobată de Microkey.

6. După aprobarea Microkey a cererii, candidatul afiliat va deveni afiliatul programului de afiliere Microkey .

7. Afiliatul recunoaște că condițiile de participare oferite de Microkey afiliatului pot fi diferite de condițiile prezentate altor afiliați.

8. Afiliatul primește Comision numai pentru cumpărăturile efectuate pe site-ul web, prin Reflink, de către un Utilizator direct menționat, care și-a creat contul de client pe site-ul Web și a plătit prețul integral pentru o achiziție de produs („Tranzacție completată”). Afiliatul are dreptul de a primi Comision pentru o anumită achiziție, numai dacă un Utilizator efectuează o astfel de achiziție în termen de 24 de ore de la apăsarea butonului Reflink.

9. Orice Comisie primită de afiliat este remunerație brută, inclusiv TVA, dacă activitățile pentru care este plătită Comision sunt supuse TVA, pentru care afiliatul este singurul responsabil. Fiecare afiliat conectat în contul său poate vedea pe panoul Contului suma pe care a câștigat-o din comision.

10. Afiliatul primește Comision în contul său de afiliat în termen de 7 zile de la data Tranzacției finalizate care a avut loc pe site-ul Web. În cazul în care o tranzacție finalizată este anulată din orice motiv de către Microkey sau de un utilizator, Microkey va avea dreptul să deducă din contul afiliatului Comision afiliată câștigată ca urmare a unei astfel de anulări.

11. Afiliatul poate plasa Reflink-ul afiliatului în orice loc și site viabil. Afiliatul nu poate trimite e-mailuri nesolicitate (așa-numitele spam-uri) care conțin reflinks și trebuie înainte de plasarea Reflink să citească termenii și condițiile de astfel de site-uri și să verifice dacă plasarea Reflink nu încalcă niciunul dintre termenii și condițiile site-ului.

12. Afiliatul este de acord ca acesta sau ea să nu:

a) să se angajeze în orice activitate în detrimentul bunului nume sau reputației Microkey sau care poate avea un impact negativ asupra Microkey sau asupra produselor vândute prin intermediul site-ului Web;

b) furnizează lui Microkey informații false sau înșelătoare;

c) combină Programul de afiliere Microkey cu participarea la programul de afiliere al altor terți;

d) să încerce ilegal să obțină sau să obțină ilegal Comision, în special prin însușirea unui terț, existent sau fictiv, pentru a primi Comision prin programul de afiliere Microkey ;

e) efectuează de la sine orice achiziție de pe site-ul web, prin Reflink atribuit în contul afiliatului;

f) să utilizeze Programul de afiliere Microkey , site-ul Web și Contul în orice alt scop decât cel specificat în acești Termeni și condiții;

g) să pună la dispoziția terților contul sau oricare dintre funcționalitățile sale pentru o taxă sau orice formă de plată;

13. Dacă Microkey suspectează sau are dovezi rezonabile că afiliatul se angajează în activități ilegale sau a încălcat acești Termeni și condiții, Microkey poate rezilia imediat acest Acord.

14. Prezentul acord poate fi reziliat de oricare dintre părți, după ce a dat celeilalte părți un aviz de reziliere de o lună.

15. Afiliatul îl despăgubește pe Microkey la prima cerere și îl va reține pe Microkey inofensiv și pe fiecare dintre ofițerii, directorii, angajații, agenții, subcontractanții, afiliații, acționarii și partenerii de și împotriva oricărei pierderi, cereri, revendicări, daune și daune , cheltuieli, cheltuieli (inclusiv cheltuieli legale și cheltuieli rezonabile) suferite sau suportate, direct sau indirect, de Microkey ca urmare a încălcării acestor Termeni și condiții de către afiliat sau oricare dintre garanțiile și garanțiile afiliatului.

16. Microkey nu va fi răspunzător pentru afiliat pentru pierderea veniturilor sau a profiturilor reale sau anticipate, pentru orice pierdere sau prejudiciu special, indirect sau consecvent care rezultă din participarea afiliatului la Programul de afiliere Microkey .

17. În orice caz, răspunderea totală a lui Microkey în temeiul sau în legătură cu prezentul acord, indiferent dacă este vorba de un contract, tort (inclusiv neglijență) sau altfel, nu va depăși, în niciun caz, suma sumelor totale plătite de Microkey afiliatului peste un perioada de luni anterioară datei în care a fost acumulată această răspundere.

18. Afiliatul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prezentului acord, în special date care conțin informațiile necesare pentru a transfera Comision către afiliat. Afiliatul are dreptul de a accesa aceste date și de a corecta sau schimba aceste date în orice moment.

19. Microkey își rezervă dreptul de a modifica, modifica sau modifica acești Termeni și condiții, pe care le poate face la discreția sa, în orice moment, prin publicarea Termenilor și condițiilor modificate pe site-ul Web. Prin urmare, afiliatul este obligat să verifice periodic acești Termeni și condiții, iar orice afiliat care decide să nu înceteze Programul de afiliere Microkey în termen de 7 zile de la publicarea Termenilor și condițiilor modificate va fi considerat că acceptă Termenii și condițiile modificate. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, Termenii și condițiile modificate vor intra în vigoare automat la treizeci (30) de zile de la publicarea lor pe site-ul Web.

20. Orice comunicare cu Microkey trebuie făcută printr-un e-mail, folosind următoarea adresă de e-mail: asistenta@Microkey.ro

21. Valabilitatea, construcția și performanța acestor Termeni și condiții sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile din Romania. Orice litigii legate de executarea și interpretarea acestor Termeni și condiții sunt aduse instanțelor din Târgu Mureș.