Garanție software legal comercializat

Pentru a fi siguri că software-ul comercializat de noi este de cea mai înaltă calitate, folosim un proces de verificare a licențelor și a furnizorilor printr-un software terț. Acest software ne permite să verificăm dacă licența este valida, activă și ce tip de licență este. Toate produsele comercializate de noi face parte din categoria software legal.

Cum verificam aceste licențe?
Fiecare lot de licențe achiziționat este verificat de către una din persoanele abilitate în acest sens:

  • Verificarea documentelor legale oferite de către furnizor și declarația acestuia că licențele sunt valide
  • Verificarea fiecărei licențe / sticker CoA în parte prin software-ul terț folosit
  • Verificarea licențelor pe paginile / softurile de revendicare ( fără a le activa )

Garantați legal ca aceste licențe sunt valabile?

Da, bineînțeles, astfel pentru fiecare comandă / produs comercializat, dvs. ca și cumpărător veți obține un document software legal de unde rezultă originea achiziției dvs. și legalitatea software-ului. Prin acest document, noi ne asumam toată răspunderea juridică pentru software-ul comercializat către dvs. Avem experiență în piața produselor software, iar această experiență ne-a învățat care sunt furnizorii serioși și care nu.

Este legal să revindeți licențe noi / utilizate?

Din păcate în acest moment legislația Uniunii Europene a software-ului nu este bine definită, dar conform hotărârii date de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în 2012, rezultă că revânzarea licențelor software este posibilă.

Decizia CJUE în cazul Cazul C-128/11 UsedSoft GmbH v Oracle International Corp. concluzionează că:

Un autor de programe pentru calculator nu se poate opune revânzării licențelor sale „folosite” care permite utilizarea programelor sale descărcate de pe internet. Dar si ca dreptul exclusiv de distribuție a unei copii a unui program pentru calculator acoperită de o astfel de licență se epuizează la prima sa vânzare.

Concluzia CJUE este ca revânzarea de licențe este legala. Hotărârea creează un nou cadru juridic pentru firmele de revânzare pentru a-si dezvolta activitatea si astfel clienții ajung sa achite preturi mult mai mici.

Trebuie sa precizam ca din păcate anumiți producători software, au început sa dezvolte practici imorale, obligând clienții sa își creeze conturi pentru a revendica licențele pe aceste conturi. Odată e o licență este asociata unui cont , de regula ea nu mai poate fi transferata altei persoane, fără a ceda contul, lucru care încalcă de regula termenii si condițiile dezvoltatorului.

De altfel , decizia CJUE prevede următoarele aspecte:

  • Principiul epuizării dreptului de distribuție se aplică nu numai atunci când titularul dreptului de autor comercializează copiile programelor sale pentru calculator pe un suport material (CD-ROM sau DVD), ci și atunci când le distribuie prin descărcare de pe pagina sa de internet. De unde rezulta ca si licențele achiziționate in format ESD (licențe electronice) pot fi revândute.
  • Atunci când titularul dreptului de autor pune la dispoziția clientului său o copie – fie materială, fie imaterială – și încheie în același timp, în schimbul plății unui preț care acordă clientului dreptul de a utiliza această copie pentru o durată nelimitată, acest titular vinde această copie clientului și epuizează astfel dreptul său de distribuție exclusiv. Astfel licență deținută legal , poate fi transferata unei singure persoane o singura data , doar pe termen nedeterminat ( nu se poate închiria ).
  • Prin urmare, deși contractul de licență interzice o transmitere ulterioară, titularul dreptului nu se mai poate opune la revânzarea acestei copii. Chiar daca intre emitentul licenței si utilizatorul final exista un contract in care utilizatorul renunță la dreptul de a vinde licența , contractul devine NUL.
  • Curtea precizează că dobânditorul inițial al unei copii materiale sau imateriale a unui program pentru calculator, cu privire la care dreptul de distribuție al titularului dreptului de autor este epuizat, trebuie să facă inutilizabilă copia descărcată pe calculatorul său în momentul revânzării acesteia. Odată ce licența este vânduta unei alte terțe parți , cumpărătorul ( care devine vânzător ) , nu mai are dreptul sa folosească sau sa distribuie aceasta licența.

Poziția noastră fata de revânzarea software-ului

Având un cadru legal in care licențele noi sau folosite pot fi revândute clienților, noi oferim aceste licențe la preturi mult sub piață, astfel dvs. ca si cumpărător economisiți pana la 80% din prețul de baza a produselor , uneori poate chiar si mai mult in campaniile promoționale.

Conceptul de vânzare / revânzare a licențelor îl consideram unul natural deoarece in ochii noștri vedem o licență software ca si revânzarea unui autovehicul sau al unui smartphone utilizat. Odată ce produsul nu mai este folosit, acesta poate fi dat in folosință altui beneficiar la un preț mai mic fata de cel de achiziție.

Deși nu toate licențele noastre sunt refurbished, in cazul in care un produs software este refolosit, ne angajam sa specificam acest aspect pe pagina produsului in secțiunea descriere sau specificatii.

Atata timp cat dețineti un software legal datele dvs. vor fi tot timpul in siguranța.